Ewes Europe East d.o.o.

Pratite nas na:

+381   (0)32   515-00-95

SRB | ENG

PROGRAM PROIZVODNJE OPRUGA

U našoj fabrici proizvodimo torzione opruge, kompresione opruge, zatezne opruge kao i druge specijalne opruge po želji klijenta.

TORZIONE OPRUGE

Torzione opruge se često koriste iznad nosećih osovina. Uz pomoć kompjuterskog dizajna postiže se optimalan vek trajanja i efikasnost. Jednostruko ili dvostruko namotane, sa telom (ručicom) prilagođenom dizajnu.
Materijal: Žica od ugleničnog ili nerđajućeg čelika ili pak neke druge legure. Razne vrste površinske obrade.
Dimenzije se kreću u intervalu od ∅ 0,2 mm do ∅ 5,5 mm.

KOMPRESIONE OPRUGE

Kao što ime kaže, kompresione ili pritisne opruge funkcionišu kada su pod opterećenjem, odnosno kada su pod dejstvom sile sabijanja. Kompjuterski dizajn predstavlja garanciju za optimalni vek trajanja i efikasnost tokom istog. Ove opruge mogu biti dizajnirane za različite aplikacije (višestruka primena) i isporučuju se samo opruge ili po zahtevu kupca kompletno sklopljene, sa svim pripadajućim plastičnim ili metalnim komponentama.
Materijal: Žica od ugljeničnog ili nerđajućeg čelika ili od nekih drugih legura.
Dimenzije se kreću od ∅ 0,15 mm do ∅ 6,00 mm.

ZATEZNE OPRUGE

Tenzione tj. zatezne opruge funkcionišu na principu zatezanja do kojeg dolazi odgovarajućim pokretima. Kompjuterski dizajn predstavlja garanciju za vek trajanja i efikasnost ovog tipa opruge. Proizvodi se sa različitim oblicima ušica i kuka i inicijalnom silom dejstva.
Materijal: Žica od ugleničnog ili nerđajućeg čelika ili drugih legura. Razne vrste površinske obrade.
Dimenzije se kreću u intervalu od ∅ 0,5 mm do ∅ 4,00 mm.

SPECIJALNE OPRUGE I OSIGURAČI

Proizvodi sa više funkcija, uključujući opružnu silu (dejstva). Proizvodi su proizvedeni u kompjuterizovanim mašinama koje omogućavaju slobodu u dizajniranju, a takođe svode na minimum rizik od preopterećenja (prekomernog naprezanja) na kritićnim zavojima.
Dimenzije se kreću u intervalu od ∅ 0,15 mm do ∅ 6,00 mm.

Kontakt

2022 © by minimalist