Ewes Europe East d.o.o.

Pratite nas na:

+381   (0)32   515-00-95

SRB | ENG

SPECIJALNE OPRUGE I OSIGURAČI

Proizvodi sa više funkcija, uključujući opružnu silu (dejstva). Proizvodi su proizvedeni u kompjuterizovanim mašinama koje omogućavaju slobodu u dizajniranju, a takođe svode na minimum rizik od preopterećenja (prekomernog naprezanja) na kritićnim zavojima.
Dimenzije se kreću u intervalu od ∅ 0,15 mm do ∅ 6,00 mm.

Kontakt

2022 © by minimalist